USD32,67
EURO34,94
CHF36,61
JPY0,209200
RUB0,366200
GBP41,51
EURO/USD1,07
BIST10.504,16
GR. ALTIN2.451,05
BTC66.817,37

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – İştirak Finans Unsurları Bilgi Formu

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
KATILIM FİNANS PRENSİPLERİ BİLGİ FORMU
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi
TL
Verilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi
2023 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
1) Şirket temel kontratında yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?
HAYIR
2) Şirket temel mukavelesinde İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?
HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100
4,92
4) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklarının Fiyatı (4E-4F)
69.567.618
5) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlarının Fiyatı (5H-5I)
247.096.413
1) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ TEMEL MUKAVELE UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirket temel mukavelesinde Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) Şirket temel kontratında, faaliyetleri ortasında Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?
HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel kontratında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ TEMEL MUKAVELE HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
3) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
5) İştirak temelli olanlar hariç finans dalı faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
6) Basın-yayın ve bu tipten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
7) Otel işletmeciliği, turizm kesimi faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
TOPLAM
0
B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
182.355.241
2) Finansman Gelirleri
138.434.394
3) Finans Bölümü Faaliyetleri Hasılatı
0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
128.477.260
5) Özkaynak Prosedürüyle Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.602.540
TOPLAM
450.869.435
C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
124.548.672
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak asıllı değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler
778.574
5) SGK prim gelirleri
5.876.972
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri
0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
8) Konusu kalmayan karşılıklar
2.211.095
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
4.005.960
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri
0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri
0
14) Dava gelirleri
0
15) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri
0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öteki gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
172.697.272
TOPLAM
310.118.545
Yukarıdaki 16 numaralı unsur için açıklama
Cari devir reeskont geliri/iptali 9.354.053TL , Yatırım faaliyetlerinden gayrimenkul kıymet artışı 123.008.770 TL , Maddi duran varlık satış gelirleri 22.656.895 TL, Güneş gücü santrallerinden satış gelirleri 11.037.957, temel faaliyetlerden başka geliler de öteki gelirler 6.639.597
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Hasılat
2.411.515.307
2) Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
182.355.241
3) Finansman Gelirleri
138.434.394
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
128.477.260
5) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı
0
6) Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.602.540
TOPLAM
2.862.384.742
4) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri
122.473.110
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
112.733.886
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
4) Finans Kesimi Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımlar
62.161.818
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
0
TOPLAM
297.368.814
F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Çekler
0
2) Kasa
99.375
3) Vadesiz mevduat hesapları
55.522.405
4) İştirak asıllı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar
105.651.676
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket payları
62.161.818
6) Kredi kartı alacakları
0
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öteki varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
4.365.922
TOPLAM
227.801.196
Yukarıdaki 7 numaralı husus için açıklama
4.365.922 başka hazır kıymetlerden,
G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
Toplam Varlıklar
2.322.313.426
5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar
534.555.431
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.228.956
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.501.613
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Finans Dalı Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
6) Öbür Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
6.105.026
TOPLAM
601.391.026
I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS PRENSİPLERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
114.060.651
2) İştirak bankalarından alınmış krediler
0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar
105.651.676
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öteki borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
134.582.286
TOPLAM
354.294.613
Yukarıdaki 4 numaralı husus için açıklama
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 128.477.260,Ödenecek vergi ve fonlar 5.072.158, Alınan depozito ve teminatlar 1.032.868

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Halka Arz Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!