USD32,25
EURO34,93
CHF35,32
JPY0,206100
RUB0,360300
GBP41,02
EURO/USD1,08
BIST10.479,16
GR. ALTIN2.424,17
BTC67.708,41

ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ÇAN2 TERMİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -425.193.010 2.831.264.906 -620.592 -112.788.483 -180.963.007 2.615.633.234 2.615.633.234
Transferler
-180.963.007 180.963.007 0 0
Periyot Karı (Zararı)
1.669.264.404 1.669.264.404 1.669.264.404
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-321.734.953 -249.371 -744.720 -322.729.044 -322.729.044
Devir Sonu Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -746.927.963 2.831.015.535 -1.365.312 -293.751.490 1.669.264.404 3.962.168.594 3.962.168.594
Cari Devir 01.01.2023 – 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
320.000.000 185.332.488 -1.399.068 -766.181.663 2.829.801.337 -1.659.101 -293.751.490 2.137.026.469 4.409.168.972 4.409.168.972
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
480.000.000 -185.332.488 27.307.068 1.815.051.889 -2.137.026.469 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Devir Karı (Zararı)
1.084.549.989 1.084.549.989 1.084.549.989
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-580.095.003 -840.715 363.070 -580.572.647 -580.572.647
Sermaye Arttırımı
3.005.423.800 3.005.423.800 3.005.423.800
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Periyotta Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öteki Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Mukavelesinin Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Kıymetine Dahil Edilen Tutar
0
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.373.252 2.373.252 2.373.252
Devir Sonu Bakiyeler
800.000.000 3.005.423.800 0 -1.399.068 -1.346.276.666 2.828.960.622 -1.296.031 27.307.068 1.523.673.651 1.084.549.989 0 7.920.943.366 7.920.943.366

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
367.142.923 1.078.425.574
Devir Karı (Zararı)
1.084.549.989 1.669.264.404
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
21 1.084.549.989 1.669.264.404
Durdurulan Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
0 0
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-309.616.678 -312.361.076
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11-12-14-23-24-27 165.007.784 148.735.912
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -840.714 -249.371
Maddi Duran Varlık Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -840.714 -249.371
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.210.044 4.457.940
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 8.020.077 4.139.869
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 188.283 304.905
Sektörel İhtiyaçlar Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.684 13.166
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-330.994.266 82.381.711
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -378.934.771 -111.238.436
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
20 72.370.376 200.219.876
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7-8 18.414.528 3.439.692
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7-8 -42.844.399 -10.039.421
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
945.094.219 375.758.699
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37 -580.095.003 -319.248.994
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37 0 2.485.959
Canlı Varlıklar yahut Ziraî Eserlerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Başka Düzeltmeler
37 -580.095.003 -321.734.953
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
30 -515.998.742 -604.196.973
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-415.689.439 -282.857.326
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -1.480.438.975 -155.499.467
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -45.657.460 -110.753.863
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.434.781.515 -44.745.604
Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 -14.576 -9.615.816
Alakalı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.719.794 -9.516.271
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.734.370 -99.545
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -354.366.334 -195.022.697
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
10 -85.403.238 9.533.713
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 416.814.373 36.594.149
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -121.268 918.827
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 416.935.641 35.675.322
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 14.580.751 -1.701.179
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8 1.253.734.486 19.841.293
Bağlantılı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.125.833.237 -87.255.583
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
8 127.901.249 107.096.876
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -5.634.429 -26.836.802
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öbür Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.961.497 39.849.480
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 325.637.327 82.111.222
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -500.598.824 -42.261.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
359.243.872 1.074.046.002
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 7.535.981 5.124.292
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 363.070 -744.720
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-244.569.355 -128.395.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.192.426 26.315.520
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.192.426 26.315.520
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.480.850 -155.974.433
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -210.660.549 -150.571.430
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-14 -29.820.301 -5.403.003
Öbür Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.280.931 1.263.515
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.828.478 -332.222.178
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 3.005.423.800 0
Öbür Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.005.423.800
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.567.576 118.268.750
Kredilerden Nakit Girişleri
33 5.468.480 117.758.362
Öbür Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
33 13.099.096 510.388
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.042.942.846 -448.691.638
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
33 -3.042.942.846 -448.691.638
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring Süreçlerinden Nakit Çıkışları
0
Öbür Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
14-33 -877.008 -1.799.290
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.745.090 617.807.998
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.745.090 617.807.998
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.452.279 23.552.721
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
312.197.369 641.360.719

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42 312.197.369 209.452.279
Ticari Alacaklar
6-7 2.376.946.213 914.917.992
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 544.317.075 498.659.615
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.832.629.138 416.258.377
Öbür Alacaklar
6-8 12.601.443 12.590.640
Bağlantılı Taraflardan Öteki Alacaklar
6 6.256.363 9.979.929
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 6.345.080 2.610.711
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Hedefli Türev Araçlar
37 0 0
Stoklar
9 882.953.339 528.587.004
Peşin Ödenmiş Giderler
10 104.298.828 51.342.279
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 104.298.828 51.342.279
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 5.431.268 3.268.855
Başka Dönen Varlıklar
20 429.498.725 377.502.937
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
20 429.498.725 377.502.937
ORTA TOPLAM
4.123.927.185 2.097.661.986
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.123.927.185 2.097.661.986
DURAN VARLIKLAR

Öteki Alacaklar
6-8 209.963 209.963
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
6 0 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
8 209.963 209.963
Maddi Duran Varlıklar
11 4.972.443.008 4.919.883.315
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 7.994.066 1.713.135
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 54.530.301 33.809.355
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 54.530.301 33.809.355
Peşin Ödenmiş Giderler
12 33.335.746 889.057
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 33.335.746 889.057
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.029.201.179 490.995.261
Başka Duran Varlıklar
20 47.003.750 47.864.509
Bağlı Olmayan Taraflara Ait Başka Duran Varlıklar
20 47.003.750 47.864.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.144.718.013 5.495.364.595
TOPLAM VARLIKLAR
10.268.645.198 7.593.026.581
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 4.279.544 861.732
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33 4.279.544 861.732
Banka Kredileri
33 0 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
33 4.279.544 861.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 48.985.384 293.815.316
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33 48.985.384 293.815.316
Banka Kredileri
33 48.985.384 293.815.316
Başka Finansal Yükümlülükler
33 6.922.032 866.832
Öbür Türlü Finansal Yükümlülükler
33 6.922.032 866.832
Ticari Borçlar
6-7 606.523.436 232.541.573
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6 0 121.268
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 606.523.436 232.420.305
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 31.927.685 9.326.857
Öbür Borçlar
6-8 1.361.704.570 159.839.880
Alakalı Taraflara Öbür Borçlar
6 1.142.612.130 16.778.893
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
8 219.092.440 143.060.987
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 5.634.429
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 5.634.429
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
12.918 28.460.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
18-19 16.798.939 11.375.439
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
19 14.997.719 10.397.411
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.801.220 978.028
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 72.370.376 498.136.013
Bağlantılı Olmayan Taraflara Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 72.370.376 498.136.013
A

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Halka Arz Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!