USD32,63
EURO34,87
CHF36,59
JPY0,207900
RUB0,365900
GBP41,43
EURO/USD1,07
BIST10.472,49
GR. ALTIN2.450,11
BTC67.012,40

CEO EVENT MEDYA A.Ş. – İştirak Finans Prensipleri Bilgi Formu

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
KATILIM FİNANS UNSURLARI BİLGİ FORMU
Düzeltme Nedeni
2023 KAFİF “1) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri” başlığı altında yapılan revize nedeniyle düzeltme yapılmıştır.
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi
TL
Verilerin İlişkin Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi
2023 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
1) Şirket temel mukavelesinde yer alan faaliyet alanları ortasında İştirak Finans Unsurlarına uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?
EVET
2) Şirket temel mukavelesinde İştirak Finans Prensiplerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?
HAYIR
3) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100
9,91
4) Şirketin İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklarının Meblağı (4E-4F)
152.056.979
5) Şirketin İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Borçlarının Fiyatı (5H-5I)
1.574.065
1) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Faaliyetlere Ait Temel Mukavele Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ TEMEL KONTRAT UNSURUNUN NUMARASI
1) Şirket temel kontratında Hisse Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
EVET
Amaç Bahis başlığı altında yer alan 9. Husus
2) Şirket temel kontratında, faaliyetleri ortasında Standart unsur 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?
HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50’den fazlasına sahip olduğu bağlı iştiraklerinden (varsa) en az birisinin temel kontratında Standart husus 1.1’de sayılan faaliyetlerden rastgele birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) İmtiyazlı Hisse ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ TEMEL MUKAVELE HUSUSUNUN NUMARASI
1) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde kar hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
2) Şirketin hisse kümeleri ortasında yahut varsa intifa senetlerinde tasfiye hissesi imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
3) İştirak Finans Unsurlarına Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
4) Kumar ve kumar kararındaki faaliyetlerden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
5) İştirak asıllı olanlar hariç finans dalı faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
6) Basın-yayın ve bu çeşitten faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
7) Otel işletmeciliği, turizm bölümü faaliyetleri, çeşitli cümbüş ve tertip faaliyetlerinden elde edilen ve “Hasılat” kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
TOPLAM
0
B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
34.945.801
2) Finansman Gelirleri
50.582.085
3) Finans Kesimi Faaliyetleri Hasılatı
0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.009.037
5) Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
TOPLAM
114.536.923
C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
11.470.462
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
4) Kur Muhafazalı İştirak hesapları dahil iştirak temelli değerlerden ve fonlardan elde edilen gelirler
24.110.467
5) SGK prim gelirleri
581.534
6) İştirak bankalarından alınan promosyon gelirleri
0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
8) Konusu kalmayan karşılıklar
0
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
10) Kira ve bakım tamir gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri
0
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri
0
14) Dava gelirleri
0
15) İştirak Finans Unsurlarına uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri
0
16) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öbür gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
19.230.603
TOPLAM
55.393.066
Yukarıdaki 16 numaralı unsur için açıklama
FİNANSAL DURAN VARLIK SATIŞ GELİRİ:4.898.570 ERTELENMİŞ FİNANSMAN GELİRİ:14.004.049 BAŞKA:327.984
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Hasılat
482.442.297
2) Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
34.945.801
3) Finansman Gelirleri
50.582.085
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.009.037
5) Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı
0
6) Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
TOPLAM
596.979.220
4) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri
87.694.475
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
114.105.539
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
4) Finans Dalı Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Özkaynak Tekniğiyle Pahalanan Yatırımlar
459.066
6) İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
2.247.081
TOPLAM
204.506.161
F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Çekler
0
2) Kasa
17.098
3) Vadesiz mevduat hesapları
52.432.084
4) İştirak asıllı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur muhafazalı dahil iştirak bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar
0
5) İştirak Finans Prensiplerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı iştiraklerdeki şirket payları
0
6) Kredi kartı alacakları
0
7) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen fakat İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan başka varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
TOPLAM
52.449.182
Yukarıdaki 7 numaralı husus için açıklama
G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
Toplam Varlıklar
486.962.989
5) İştirak Finans Prensiplerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar
851.769
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar
247.945
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Finans Kesimi Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
6) Öteki Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
1.574.065
TOPLAM
2.673.779
I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE İŞTİRAK FİNANS UNSURLARINA UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI
TUTAR
TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kiralama süreçlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
1.099.714
2) İştirak bankalarından alınmış krediler
0
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar
0
4) Üstteki kalemlerde yer verilmeyen lakin İştirak Finans Unsurlarına uygun sayılan öteki borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
TOPLAM
1.099.714
Yukarıdaki 4 numaralı unsur için açıklama

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Halka Arz Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!