USD32,25
EURO34,93
CHF35,32
JPY0,206100
RUB0,360300
GBP41,02
EURO/USD1,08
BIST10.479,16
GR. ALTIN2.424,17
BTC67.708,41

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
150.000.000 0 0 1.260.293 627.904.929 1.678.938.196 2.458.103.418 2.458.103.418
Transferler
1.678.938.196 -1.678.938.196 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.281.800 969.952.995 987.234.795 987.234.795
Sermaye Arttırımı
37.500.000 37.500.000 37.500.000
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
857.500.000 857.500.000 857.500.000
Periyot Sonu Bakiyeler
187.500.000 857.500.000 17.281.800 1.260.293 2.306.843.125 969.952.995 4.340.338.213 4.340.338.213
Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
187.500.000 857.500.000 57.367.350 1.260.293 2.306.843.125 4.373.906.582 7.784.377.350 7.784.377.350
Transferler
8.449.970 4.365.456.612 -4.373.906.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.139.117.478 5.139.117.478 5.139.117.478
Öbür Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.577.381 -5.577.381 -5.577.381
Periyot Sonu Bakiyeler
187.500.000 857.500.000 51.789.969 9.710.263 6.672.299.737 5.139.117.478 12.917.917.447 12.917.917.447

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-224.565.297 -52.064.185
Devir Karı (Zararı)
5.139.117.478 969.952.995
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.158.215.972 -975.245.669
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
8,9 2.445.846 371.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
199.287 54.771
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
199.287 54.771
Kar Hissesi (Geliri) Sarfiyatı ile İlgili Düzeltmeler
-2.671.619 -4.338.049
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
18 -92.636.936 -76.319.841
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -5.950.388.755 -965.233.408
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
19 884.836.205 70.219.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.778.860 -11.006.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.666 0
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.498 -77.368
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-225.005 -10.318.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.180.464 -238.611
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
109.078 60.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.354.305 -432.368
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
55.939 -470.828
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-86.410.244 38.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-174.877.354 -16.298.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -49.687.943 -35.765.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
372.962.290 -317.045.156
Öteki İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
22 1.173.599.950 185.583.791
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22 -895.946.215 -583.155.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 0 -131.251
Alınan Temettüler
2.671.619 4.338.049
Alınan Faiz
18 92.636.936 76.319.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 895.000.000
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 857.500.000
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 857.500.000
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 37.500.000
İşletmenin Aldığı Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 37.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.396.993 525.890.659
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.396.993 525.890.659
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.483.277 22.830.466
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 675.880.270 548.721.125

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 30.09.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 675.880.270 527.483.277
Finansal Yatırımlar
20 1.647.566.876 941.823.795
Ticari Alacaklar
4 6.666 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.666 0
Peşin Ödenmiş Giderler
5 251.778 13.564
Öteki Dönen Varlıklar
11 3.043.808 3.099.747
ORTA TOPLAM
2.326.749.398 1.472.420.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.326.749.398 1.472.420.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 11.696.545.744 6.729.553.805
Öteki Alacaklar
6 383.274 261.776
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
383.274 261.776
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
10 11.200.000 11.200.000
Maddi Duran Varlıklar
8 79.533.951 81.964.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 34.149 49.131
Peşin Ödenmiş Giderler
5 38.594 51.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.787.735.712 6.823.081.330
TOPLAM VARLIKLAR
14.114.485.110 8.295.501.713
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 7.618 69.188.082
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.618 69.188.082
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
12 188.877 79.799
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
19 31.649.738 23.162.192
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.662 55.710
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
76.662 55.710
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 515.117 958.459
ORTA TOPLAM
32.438.012 93.444.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.438.012 93.444.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 431.707 253.372
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
431.707 253.372
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.163.697.944 417.426.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.164.129.651 417.680.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.196.567.663 511.124.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
12.917.917.447 7.784.377.350
Ödenmiş Sermaye
13 187.500.000 187.500.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
13 857.500.000 857.500.000
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.789.969 57.367.350
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
51.789.969 57.367.350
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
51.789.969 57.367.350
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 9.710.263 1.260.293
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
6.672.299.737 2.306.843.125
Net Periyot Karı yahut Zararı
5.139.117.478 4.373.906.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.917.917.447 7.784.377.350
TOPLAM KAYNAKLAR
14.114.485.110 8.295.501.713

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
14 5.953.060.374 969.571.457 2.954.092.545 402.918.663
Satışların Maliyeti
14 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.953.060.374 969.571.457 2.954.092.545 402.918.663
BRÜT KAR (ZARAR)
5.953.060.374 969.571.457 2.954.092.545 402.918.663
Genel İdare Giderleri
15 -25.315.207 -8.187.683 -5.822.785 -2.364.959
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
17 2.439.321 4.214.845 88.020 220.604
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
17 -192.721 -1.436.089 -19.877 -642.139
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
5.929.991.767 964.162.530 2.948.337.903 400.132.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 95.070.552 76.319.841 52.939.697 30.972.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.025.062.319 1.040.482.371 3.001.277.600 431.104.745
Finansman Giderleri
18 -1.108.636 -310.098 -277.332 -159.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.023.953.683 1.040.172.273 3.001.000.268 430.945.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-884.836.205 -70.219.278 -578.127.337 -41.017.247
Devir Vergi (Gideri) Geliri
19 -144.142.391 -18.640.071 -34.116.927 -8.750.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -740.693.814 -51.579.207 -544.010.410 -32.267.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
5.139.117.478 969.952.995 2.422.872.931 389.928.489
PERİYOT KARI (ZARARI)
5.139.117.478 969.952.995 2.422.872.931 389.928.489
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
5.139.117.478 969.952.995 2.422.872.931 389.928.489
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Yarar (Zarar)

Hisse Başına Kar 21 27,41000000 5,41000000 12,92000000 2,08000000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
0 17.281.800 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
8 0 19.202.000 0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 -1.920.200 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 0 -1.920.200 0 0
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 17.281.800 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.139.117.478 987.234.795 2.422.872.931 389.928.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana İştirak Payları
5.139.117.478 987.234.795 2.422.872.931 389.928.489

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208341

BIST

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Pellentesque mauris nisi, ornare quis ornare non, posuere at mauris. Vivamus gravida lectus libero, a dictum massa laoreet in. Nulla facilisi. Cras at justo elit. Duis vel augue nec tellus pretium semper. Duis in consequat lectus. In posuere iaculis dignissim.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Halka Arz Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!